AC Service

AC Service på kjøleanlegget i bilen.


Bilens klimaanlegg øker komforten og sikkerheten. Trivsel i bilen, stabil temperatur og fuktighet påvirker bilførerens konsentrasjon og yteevne. Det er enkelt å bruke air conditioning systemet, men også dette trenger service for å fungere effektivt og problemfritt.

 

Pris for AC service ligger på 999 kr inkl mva (gass kommer i tillegg, 2 kr per gram).

 

 

 

Hvordan fungerer klimaanlegget?

AC-systemet er utviklet for å redusere fukt og varme, og rense luften i kupéen. AC er et lukket system der kjølemiddel sirkulerer ved hjelp av en kompressor, i prinsipp på samme måte som i et kjøleskap. Kjølemiddelet transporterer varme fra kupéen til en kondensator som sitter i motorrommet foran på bilen. Varmen kjøles ned og det avkjølte mediet ledes tilbake til en fordamper som suger inn varmen fra luften som går inn i kupéen. Det varme kjølemiddelet sirkulerer senere videre. Klimaanlegget produserer altså ikke kulde, men tar vekk varme fra kupéen. Det er enkelt å bruke AC-systemet. Termostaten stilles inn på ønsket temperatur, og systemet holder deretter automatisk denne temperaturen.

 

Hvorfor er AC-service nødvendig?

Det lukkede systemet holder seg ikke helt lukket under de værforholdene som råder i Norge. Selv i nye anlegg kan det forsvinne 10-15 prosent av kjølemiddelet hvert år. Derfor anbefaler vi årlig AC-service.

Lekkasje av kjølemiddel henger sammen med at AC-systemet ikke er i gang året rundt. For at pakningene i systemet ikke skal tørke ut, må AC-systemet brukes minst en gang månedlig. Normalt er ikke dette mulig i Norge, da vi har vinterklima i flere måneder. Når temperaturen om vinteren ligger under 2-5 plussgrader belastes ikke kompressoren på samme måte som på sommeren. Systemet inneholder gasslignende middel som lekker sakte ut gjennom sprekker i tørre pakninger. Dessuten kan store temperaturvariasjoner, rystelser, vibrasjoner fra motoren og kollisjonsskader føre til at det trykkutsatte gasslignende kjølemiddelet lekker ut av AC-systemet. Når mengden kjølemiddel reduseres, går kompressoren raskere enn normalt, noe som øker drivstofforbruket.

 

Timebestilling gjøres på tlf 97074233 eller [email protected]