Understellsbehandling

Vi er mjøsregionens største senter for understellsbehandling og har også eget sandblåser verksted.


For å effektivt motvirke rust er det viktig å behandle både nye og eldre biler. Poleringskongen tilbyr en komplett behandling med rengjøring, tørking, nøye kontroll og sprøyting. Behandlingen har inntil 16 års garanti. Vi har også utstyr for å behandle bobiler!

 

En komplett behandling har følgende priser

Liten bil - 11000 kr

Stasjonsvogn - 12000 kr

SUV - 13000 kr

Hiace - 14000 kr

Bobil - 3200 kr pr m

 

Rebehandling

Liten bil - 8000 kr

Stasjonsvogn - 8800 kr

SUV - 10000 kr

Hiace - 11200 kr

Ved etterbehandling demonteres IKKE innerskjermer / deksler.

Tynnstoff sprøytes i alle hulrom og kanaler og bilen sprøytes opp igjen under med tykkstoff.

 

Sandblåsing \ rustfjerning prises inviduelt pr bil - minimumspris på kr 2500.

Sandblåsing er umulig å prise før vi har fått demontert og vasket ren bilen - deretter ringer vi deg med ett anslag på kostnaden. I ekstreme tilfeller må vi ta sandblåsingen på timesbasis.

Vi har også utstyr for glassblåsing - perfekt til smådeler!

 

Sliter du med hjulstøy? Med vår støydemping reduserer vi dette med inntil 30%. Les mer her.

 

 

Nedenfor kan du se videoer av hvordan vi utfører en komplett understellsbehandling.

Følg oss på Youtube for jevnlige oppdateringer!

 

Alle biler ruster

Norge er et av landene i verden som har størst problem med rust på bilene.
De fleste biler er utviklet og produsert for land som ikke har det tøffe klimaet med store temperatur svingninger og et ekstremt barskt vinterhalvår.

 

Vinteren 2009-2010 ble det brukt 201.000 tonn salt og 417.000 tonn sand på 55.000 km riks og fylkesveger her i landet. At bilene våre ruster er dermed ikke spesielt rart.

Alle merker og modeller ruster, uavhengig om bilen er gammel eller ny eller gammel. Derfor er det viktig med ekstra behandling mot rust i Norge, og den første behandlingen bør gjøres før bilen er 1 år gammel. Deretter anbefales det rebehandling av bilen hvert 3 år.
 
Poleringskongen gir inntil 16 års garanti på behandlingen.

 

Slik utfører vi understellsbehandlingen

1. Rengjøring av bilens understell
2. Tørking
3. Kontroll av understell
4. Sprøyting
5. Klargjøring

 

 

 

Rengjøring

Hjul, innerskjermer og deksler demonteres slik at man sikrer god rengjøring bak disse dekslene. Grundig rengjøring med høytrykk og spesialsåpe brukes for å oppnå et tilfredsstillende resultat. Etter vask foretas en grundig inspeksjon og bilen vaskes om igjen der dette behøves.

 

 

 

Tørking

Foregår i godt ventilert rom med varme og høy utskifting av luft. Bilens understell og hulrom må være helt tørr før behandlingen kan starte - vi er derfor avhengig av å ha din bil hos oss i to arbeidsdager.

 

 

 

Kontroll av understell

All løs PVC og/eller understellsmasse fjernes med PVC kniv eller lignende verktøy.
Hvis det er overflaterust må dette fjernes/utbedres. Dersom overflaterust finnes på din bil vil vi kontakte deg slik at vi blir enige om en pris vi må ha for utbedringsarbeidet med sandblåserutstyr. Dersom det er alvorlig rustangrep, som for eksempel utvidelse av falser, gravrust og lignende, vil du bli underrettet om at utbedring må foretas før komplett behandling kan utføres.

 

 

 

Sprøyting

Før sprøyting blir bilens utvendige karosseri dekket med beskyttelsesplast, og bremseskiver dekkes inn med plast. Dette er for å beskytte flatene mot understellsbehandlingen.

 Hver bilmodell har et eget sprøyteskjema som følges punkt for punkt.

 

 

Først sprøytes kanaler og hulrom på bilens understell med tynn waxbasert understellsmasse, før hele understellet sprøytes med samme produkt.
Deretter sprøytes bilens resterende hulrom og kanaler.


Alle plugger og avmonterte deksler og innerskjermer monteres før påføring av tykk understellsmasse på bilens understell. Det sprøytes tykk understellsmasse på komponenter som rørgater, bremse- og drivstoffrør m/oppheng, bakaksel, drivstoff-påfyllingsrør, forstilling, bærebruer og ellers alle synlige og tilgjengelige steder på understellet.
Det foretas en etterkontroll av sprøytingen med godt lys. Bilen settes deretter til tørking/herding i tempererte lokaler.

 

 

Klargjøring

Hjulene blir satt på og bilen rengjøres utvendig. Det kontrolleres at alle huller er plugget, og eventuelle tilstoppede dreneringshull i dører og kanaler stikkes opp. Deretter er bilen din klar for utlevering!