Understellsbehandling

Vi er mjøsregionens største senter for understellsbehandling.

Vi har også utstyr for å ta bobiler!

En komplett behandling har følgende priser:

Liten bil: 8800,- Stasjonsvogn: 9600,- SUV 10600,- Hiace : 11600,- Bobil 2800,- pr m

Rebehandling: Liten bil: 6400,- Stasjonsvogn: 6800,- SUV 7500,- Hiace : 8500,-

Ved etterbehandling demonteres IKKE innerskjermer / deksler.

Tynnstoff sprøytes i alle hulrom og kanaler og bilen sprøytes opp igjen under med tykkstoff.

Sandblåsing \ rustfjerning prises inviduelt pr bil - minimumspris på kr 2000.

Sandblåsing er umulig å prise før vi har fått demontert og vasket ren bilen - deretter ringer vi deg med ett anslag på kostnaden. I ekstreme tilfeller må vi ta sandblåsingen på timesbasis.

Vi har også utstyr for glassblåsing - perfekt til smådeler!

Slik gjør vi en komplett behandling:


 

 

Sliter du med hjulstøy? Med vår støydemping reduserer vi dette med inntil 30 %. Les mer her

Her ser du hvordan vi påfører hjulstøybehandlingen:

 
Norge er et av landene i verden som har størst problem med rust på bilene.
De fleste biler er utviklet og produsert for land som ikke har det tøffe klimaet med store temperatur svingninger og ett ekstremt barskt vinterhalvår.

Vinteren 2009-2010 ble det brukt 201.000 tonn salt og 417.000 tonn sand på 55.000 km riks og fylkesveger her i landet, at bilene ruster er ikke spesielt rart.

Alle merker og modeller ruster, uavhengig om bilen er ny eller gammel, derfor er det viktig med ekstra behandling mot rust i Norge og den første behandlingen bør gjøres før bilen er 1 år gammel. Deretter anbefales det rebehandling av bilen hvert 3 år.
 
Poleringskongen gir inntil 16 års garanti på behandlingen.

Slik utfører vi Understellsbehandlingen:
1. Rengjøring av bilens understell
2. Tørking
3. Kontroll av understell
4. Sprøyting
5. Klargjøring


Rengjøring
Hjul, innerskjermer og deksler demonteres slik at man sikrer god rengjøring bak disse dekslene.
Grundig rengjøring med høytrykk og spesialsåpe brukes for å oppnå tilfredsstillende resultat.
Etter vask foretas en grundig inspeksjon og bilen vaskes om igjen der dette behøves.Tørking
Foregår i godt ventilert rom med varme og høy utskifting av luft.
Bilens understell og hulrom må være helt tørr før behandlingen kan starte - det er derfor er vi avhenig av å ha din bil i to arbeidsdager.Kontroll av understell
All løs PVC og/eller understellsmasse fjernes med PVC kniv, eller lignende verktøy.
Hvis det er overflaterust må dette fjernes/utbedres, dersom dette finnes på din bil vil vi ta kontakt med deg slik at vi blir enige om en pris som vi må ha for utbedringsarbeidet med sandblåserutstyr
Dersom det er alvorlig rustangrep, som utvidelse av falser, gravrust og lignende, vil kunden bli underrettet om at utbedring må foretas før komplett behandling kan utføres.Sprøyting
Før sprøyting blir bilens utvendige karosseri dekket med beskyttelsesplast og bremseskiver dekkes inn med plast. for å beskytte flatene mot understellsbehandlingen.

Hver bilmodell har et eget sprøyteskjema som følges punkt for punkt.


Aller først sprøytes kanaler og hulrom på bilens understell med tynn waxbasert understellsmasse. .
Deretter sprøytes hele understellet med samme produkt.
Deretter sprøytes bilens resterende hulrom og kanaler.
Alle plugger og avmonterte deksler og innerskjermer monteres før påføring av tykk understellsmasse  på bilens understell.
Det sprøytes tykk understellsmasse på komponenter som rørgater, bremse- og drivstoffrør m/oppheng, bakaksel, drivstoff-påfyllingsrør, forstilling, bærebruer og ellers alle synlige og tilgjengelige steder på understellet.
Det foretas en etterkontroll av sprøytingen med godt lys.

Bilen settes deretter til tørking/herding i tempererte lokaler.

Klargjøring
Hjulene blir satt på og bilen rengjøres utvendig.
Det kontrolleres at alle huller er plugget, og eventuelle tilstoppede dreneringshull i dører og kanaler stikkes opp.

Da er bilen din klar for utlevering

 

 

Lyst på Understellsbehandling? - Kontakt ossEller ring oss på 970 74 233